تلفن تماس 1 : 74 72 57 35-041

تلفن تماس 2 : 75 72 57 35-041


مدیر سایت : پویا شادبافی


آدرس : آذربایجان شرقی ، تبریز ، خیابان پاستور جدید ، ساختمان ارک ، پلاک ۱۳ ، طبقه -۱